કંટેન્ટ પર જાઓ

ગુજરાતી વિશ્વકોશનું સંપર્ક પત્ર- વિશ્વવિહાર

એપ્રિલ 8, 2009

vviharname1

ગુજરાતી વિશ્વકોશ ગ્રંથશ્રેણી

શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ વિદ્યાવિસ્તાર ગ્રંથ શ્રેણી

 • ગાંધીચરીત (ત્રીજી આવૃત્તિ) રૂ ૧૨૦.૦૦
 • કેન્સર (ચોથી આવૃત્તિ) રૂ ૧૫૦.૦૦
 • નાટક દેશ વિદેશમાં રૂ ૧૩૦.૦૦
 • ભારત : પ્રતિભા અને પરિદર્શન રૂ ૫૦૦.૦૦
 • સિધ્ધાંતસારનું અવલોકન રૂ ૭૦.૦૦
 • નાટ્ય તાલિમનાં નેપથ્યે રૂ ૧૨૦.૦૦

કર્મયોગી સ્વ. સાંકળચંદભાઈ પટેલ જીવન ઘડતર ગ્રંથશ્રેણી

 • ગુજરાતનાં સ્વાતંત્ર્ય સૈનિકો (માહિતીકોશ -બીજી આવૃત્તિ) રૂ ૪૫૦.૦૦
 • ભૂકંપ :માહિતી અને ઘટના રૂ ૬૦.૦૦
 • વિરલ વિભૂતિ વિક્રમ સારાભાઈ રૂ ૬૦.૦૦
 • મેઘાણી ચરિત (બીજી આવૃત્તિ) રૂ. ૮૦.૦૦
 • પ્રવાસી પિરામિડનો રૂ ૨૦.૦૦
 • ગુજરાતી રંગભૂમિ : રિધ્ધિ અને રોનક રૂ ૪૫૦.૦૦
 • લોકશાહી રૂ ૬૦.૦૦
 • જતીન્દ્ર વિશેષ રૂ ૨૦૦.૦૦

શ્રી ગંભીરચંદ ઉમેદચંદ શાહ વિશ્વ વિદ્યા શ્રેણી

 • જનીન વિદ્યા (Genetics) રૂ ૬૦.૦૦
 • લોકવિદ્યા પરિચય રૂ ૧૦૦.૦૦
 • આપણાં રાષ્ટ્રીય પ્રતિકો રૂ ૮૦.૦૦
 • લિપિ રૂ ૭૦.૦૦
 • ભૂમિતિ : સ્વરૂપ અને પ્રકાર રૂ ૮૦.૦૦
 • તરસ્યા મલકનો મેઘ રૂ ૧૫૦.૦૦
 • શબ્દનું સખ્ય રૂ ૨૦૦.૦૦
 • શહીદ વિનોદ કિનારીવાલા રૂ ૮૦.૦૦

ધન્ય ગુર્જરી કેન્દ્ર પ્રકાશન

 • ગુજરાત (ત્રીજી આવૃત્તિ) રૂ ૪૦૦.૦૦
 • Gujarat Rs 650.00

પૂ મોટા સંશોધન શ્રેણી

 • હસ્તપ્રત વિજ્ઞાન રૂ ૨૦૦.૦૦
 • અભિનય નાટકો રૂ  ૧૫૦.૦૦
 • વિશ્વકોશ વિમર્શ રૂ ૧૨૦.૦૦

મુખ્ય વિક્રેતા

ગૂર્જર એજન્સીઝ

રતનપોળ નાકા સામે,

ગાંધી માર્ગ અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧

ફોન ૨૨૧૪ ૪૬૬૩, ૨૨૧૪ ૯૬૬૦

Contact E. mail drthakerad1@sancharnet.in ; vishvakoshad1@gmail.com

www.vishwakosh.org

Please contact visvakosh for latest price and discount directly…

No comments yet

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: