કંટેન્ટ પર જાઓ

ગુજરાત દર્પણ

એપ્રિલ 8, 2009

tristate_homepage

સર્વોચ્ચ લોકપ્રિયતા અને સર્વાધિક વાચકો ધરાવતું અમેરિકાના ટ્રાય સ્ટેટ ઉપરાંત શીકાગો, જ્યોર્જીયા, કેલીફોર્નીયા તથા કેનેડા ગુજરાત અને લંડનમાંથી સર્વ પ્રસિધ્ધ થતું એક માત્ર ગુજરાતી નિઃશુલ્ક સામાજિક સામયિક

તંત્રી -સુભાષ ઍમ શાહ (૭૩૨)-૪૦૪-૦૦૯૬

સહાયક તંત્રી -કલ્પેશ શાહ (૭૩૨)-૮૨૯-૮૪૦૦

સહાયક તંત્રી -ભગવતી શાહ (૭૩૨)-૪૦૪-૦૦૯૬

E mail:  gujaratdarpan@gmail.com

www.gujaratdarpan.com

1188 Green Street,

Iselin,   NJ  08830

No comments yet

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: